Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü

İyun ayının 1-də "Yaradan uşaqlar" Heydər Əliyev Mərkəzinin parıkında təşkil olunmuş Uşaq Festivalında çıxış ediblər. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunmuş ənənəvi festivaldaki çıxış böyük marağa səbəb və yadda qalan olmuşdur .


Subscribe